29
Δεκ
2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

17
Δεκ
2020

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ από ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

14
Δεκ
2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007

14
Δεκ
2020

ANNOUNCEMENT OF REGULATED INFORMATION ACCORDING TO LAW 3556/2007

14
Δεκ
2020

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

14
Δεκ
2020

FULL COVERAGE OF THE SHARE CAPITAL INCREASE BY PAYMENT OF CASH AND PREFERENCE RIGHT IN FAVOR OF THE OLD SHARES

20
Νοε
2020

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

20
Νοε
2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

20
Νοε
2020

PROSPECTUS AVAILABILITY ANNOUNCEMENT

20
Νοε
2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

20
Νοε
2020

ANNOUNCEMENT P.G. NIKAS S.A. SHARE CAPITAL INCREASE WITH CASH PAYMENT AND PREFERENCE RIGHT IN FAVOR OF THE OLD SHARES

20
Νοε
2020

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

20
Νοε
2020

Statement of Disclaimer

10
Νοε
2020

Ανακοίνωση για τον προσδιορισμό της Tιμής Διάθεσης Νέων Μετοχών στο πλαίσιο ΑΜΚ

10
Νοε
2020

ANNOUNCEMENT FOR THE DETERMINATION OF THE OFFERING PRICE OF THE NEW SHARES WITHIN THE INCREASE OF THE SHARE CAPITAL OF THE COMPANY

09
Νοε
2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εισαγωγή μετοχών λόγω Reverse Split μετοχών της εταιρίας

09
Νοε
2020

ANNOUNCEMENT Listing of shares due to Reverse Split of the company’s shares