28
Σεπ
2021

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Εξαμήνου 2021

15
Σεπ
2021

Ανακοίνωση για τη συμμετοχή της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με συμψηφισμό χρέους και με μετρητά.

13
Ιουλ
2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

01
Ιουλ
2021

Ανακοίνωση περί ολοκλήρωσης εκποίησης μετοχών 

29
Ιουν
2021

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 – Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν.3556/2007

11
Ιουν
2021

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ Π.Γ. ΝΙΚΑΣ  ABEE 11/06/2021

 

28
Μάιος
2021

Απάντηση σε Ερώτημα της  Επιτροπής Κεφαλαιαγόρας

16
Απρ
2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2021

 

16
Απρ
2021

FINANCIAL CALENDAR FOR THE YEAR 2021 

22
Απρ
2021

Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα ΄Ετους 2020(Δ.Π.Χ.Α)

15
Δεκ
2020

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2020

14
Δεκ
2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007

14
Δεκ
2020

ANNOUNCEMENT OF REGULATED INFORMATION ACCORDING TO LAW 3556/2007

06
Νοε
2020

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ/Ανακοίνωση για την τιμή και το λόγο μετατροπής του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου

 

 

24
Σεπ
2020

Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Εξαμήνου 2020(Δ.Π.Χ.Α)

10
Σεπ
2020

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα - Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου - Εκλογή Μελών Επιτροπής Αποδοχών - Εκλογή Μελών Επιτροπής Υποψηφιοτήτων

 

 

12
Αυγ
2020

Έκθεση Δ. Σ. της Εταιρείας προς την Τ.Γ.Σ. στις 02-09-2020  για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

 

31
Ιουλ
2020

Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου

30
Ιουν
2020

Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2020

23
Απρ
2020

Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2019 (Δ.Π.Χ.Α)

03
Δεκ
2019

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

21
Οκτ
2019

Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

27
Σεπ
2019

Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Εξαμήνου 2019(Δ.Π.Χ.Α)

24
Σεπ
2019

Ανακοίνωση για αναπροσαρμογή τιμής και λόγου μετατροπής του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου

 

 

13
Σεπ
2019

Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής

29
Αυγ
2019

Ανακοίνωση Εσωτερικού Ελεγκτή 

07
Μάιος
2019

Ανακοίνωση

15
Απρ
2019

Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2019

31
Δεκ
2018

Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2018 (Δ.Π.Χ.Α)

28
Σεπ
2018

Ανακοίνωση για την επαναδημοσίευση της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Α’ Εξαμήνου 2018  

27
Σεπ
2018

Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Εξαμήνου 2018(Δ.Π.Χ.Α)

18
Ιουν
2018

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου μετόχου σύμφωνα με τον Ν.3556/2007

14
Ιουν
2018

Ανακοίνωση για τα Δικαιώματα Ψήφου 

13
Ιουν
2018

Εκλογή Νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου & Ανασυγκρότηση του σε Σώμα 

08
Ιουν
2018

Ανακοίνωση για την Eισαγωγή Mετοχών από Aύξηση Mετοχικού Kεφαλαίου μετά από Mετατροπή Oμολογιών σε Mετοχές

28
Απρ
2018

Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2018

02
Ιαν
2018

Ανακοίνωση σχετικά με την μετατροπή ομολογιών σε μετοχές

28
Απρ
2018

Ανακοίνωση σύμφωνα  με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α.-Ετήσια 2017

28
Απρ
2018

Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2017(Δ.Π.Χ.Α)

12
Οκτ
2017

Ανακοίνωση επαναυποβολής έκθεσης 6μήνου 2017

29
Σεπ
2017

Ανακοίνωση σύμφωνα  με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α. 

29
Σεπ
2017

Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Εξαμήνου 2017(Δ.Π.Χ.Α)

28
Σεπ
2017

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ: Ανακοίνωση σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε.Ε. 596/2014

04
Σεπ
2017

Ανακοίνωση Παναγιώτης Νίκας 04.09.2017

24
Αυγ
2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ«GIVENRISE INVESTMENTS LIMITED»

28
Ιουλ
2017

ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ALPHA BANK ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006

28
Ιουλ
2017

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006

25
Ιουλ
2017

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "GIVENRISE INVESTMENTS LIMITED"

24
Ιουλ
2017

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «GIVENRISE INVESTMENTS LIMITED» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 0,364 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

05
Ιουλ
2017

Ανακοίνωση σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε.Ε. 596/2014

03
Ιουλ
2017

Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

26
Ιουν
2017

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου μετόχου σύμφωνα με τον Ν.3556/2007

09
Ιουν
2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «GIVENRISE INVESTMENTS LIMITED» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ

08
Ιουν
2017

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου μετόχου σύμφωνα με τον Ν.3556/2007

08
Ιουν
2017

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου μετόχου σύμφωνα με τον Ν.3556/2007

02
Ιουν
2017

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας - Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου μετόχου σύμφωνα με τον Ν.3556/2007

02
Ιουν
2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 

31
Μάιος
2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30
Μάιος
2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» από Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

26
Μάιος
2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

23
Μάιος
2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 23.05.2017

23
Μάιος
2017

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 24.04.2017

23
Μάιος
2017

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 24.04.2017

19
Μάιος
2017

Πλήρης Κάλυψη Της Αύξησης Του Μετοχικού Κεφαλαίου Με Καταβολή Μετρητών Με Δικαίωμα Προτίμησης Υπέρ Των Παλαιών Μετόχων

28
Απρ
2017

 Ανακοίνωση σύμφωνα  με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α. 

27
Απρ
2017

Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2017 27.04.2017

26
Απρ
2017

Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2017

26
Απρ
2017

Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου

25
Απρ
2017

Ενημερωτικό Δελτίο 25.04.2017

25
Απρ
2017

Διευκρινιστική Δήλωση Ενημερωτικού Δελτίου 25.04.2017

25
Απρ
2017

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών και Δικαίωμα Προτίμησης και Προεγγραφής Υπέρ των Παλαιών Μετόχων

07
Απρ
2017

Αλλαγή Σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου & Ανασυγκρότηση του σε Σώμα 

04
Απρ
2017

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 06/10/2010 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ν.3556/2007 (ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)

24
Μαρ
2017

Εισαγωγή μετοχών λόγω Reverse Split μετοχών της εταιρείας

01
Φεβ
2017

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕΑνακοίνωση σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε.Ε. 596/2014 01.02.2017

02
Ιαν
2017

Ανακοίνωση σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε.Ε. 596/2014

28
Απρ
2017

Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2016(Δ.Π.Χ.Α)

20
Οκτ
2016

Ανακοίνωση σύμφωνα με τον Ν. 3340/2005

14
Οκτ
2016

Αλλαγή Σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου & Ανασυγκρότησή του σε Σώμα

30
Σεπ
2016

Ανακοίνωση σύμφωνα  με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α. 

30
Σεπ
2016

Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Εξαμήνου 2016(Δ.Π.Χ.Α)

30
Ιουν
2016

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Κ. 30.06.2016

03
Ιουν
2016

Γνωστοποίηση Κράτους Μέλους Προέλευσης

29
Μαρ
2016

Οικονομικό Ημερολόγιο 2016

23
Φεβ
2016

Απάντηση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 23 Φεβρουαρίου 2016

19
Φεβ
2016

Ανακοίνωση σύμφωνα με τον Ν. 3340/2005

18
Φεβ
2016

Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου ή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών

30
Μαρ
2016

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α.

30
Μαρ
2016

Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσης 2015(Δ.Π.Χ.Α)

30
Νοε
2015

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2015

30
Νοε
2015

Ανακοίνωση σύμφωνα  με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α. 

02
Σεπ
2015

Γνωστοποίηση Αλλαγής Διευθυντικών Στελεχών

02
Σεπ
2015

Νέος Υπεύθυνος Ενημέρωσης Κοινού

31
Αυγ
2015

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.

31
Αυγ
2015

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 (Δ.Π.Χ.Α) 

28
Μάιος
2015

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.

28
Μάιος
2015

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 (Δ.Π.Χ.Α.)

27
Μαρ
2015

Οικονομικό Ημερολόγιο 2015

06
Φεβ
2015

Απάντηση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 05 Φεβρουαρίου 2015

31
Δεκ
2014

Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσης 2014 (Δ.Π.Χ.Α.)

31
Δεκ
2014

Ανακοίνωση σύμφωνα με το Άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού Χ.Α.

28
Νοε
2014

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2014 (Δ.Π.Χ.Α.)

28
Νοε
2014

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α.

24
Νοε
2014

Απάντηση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 24 Νοεμβρίου 2014

21
Νοε
2014

Απάντηση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 21 Νοεμβρίου 2014

29
Αυγ
2014

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 (Δ.Π.Χ.Α.)

29
Αυγ
2014

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.

26
Ιουν
2014

Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

03
Ιουν
2014

Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

29
Μάιος
2014

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α

29
Μάιος
2014

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 (Δ.Π.Χ.Α.)

28
Μαρ
2014

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού  του Χ.Α.

28
Μαρ
2014

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 (Δ.Π.Χ.Α.)

27
Μαρ
2014

Οικονομικό Ημερολόγιο 2014

05
Μαρ
2014

Αλλαγή Σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου & Ανασυγκρότησή του σε Σώμα

28
Νοε
2013

Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013

28
Νοε
2013

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.

02
Σεπ
2013

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

02
Σεπ
2013

Νέος υπεύθυνος Ενημέρωσης Κοινού

30
Αυγ
2013

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.

30
Αυγ
2013

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 (Δ.Π.Χ.Α.)

18
Ιουλ
2013

Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

28
Ιουν
2013

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28.06.2013

28
Ιουν
2013

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28.06.2013

28
Ιουν
2013

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

26
Ιουν
2013

Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχου σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

03
Ιουν
2013

Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

30
Μάιος
2013

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 (Δ.Π.Χ.Α.)

30
Μάιος
2013

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.

23
Μάιος
2013

Αλλαγή Σύνθεσης Δ.Σ. και Ανασυγκρότησή του σε Σώμα

29
Μαρ
2013

Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσης 2012 (Δ.Π.Χ.Α.)

29
Μαρ
2013

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.

28
Μαρ
2013

Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2013

27
Μαρ
2013

Απάντηση σε Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

26
Φεβ
2013

Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχου σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

21
Φεβ
2013

Ανακοίνωση για το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου

18
Φεβ
2013

Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής

30
Ιαν
2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

21
Δεκ
2012

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21.12.2012

21
Δεκ
2012

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21.12.2012

13
Δεκ
2012

Ανακοίνωση Προτεινόμενης Τροποποίησης Καταστατικού

29
Νοε
2012

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση - 21/12/2012

27
Νοε
2012

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2012

27
Νοε
2012

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.

19
Νοε
2012

Ανάκληση της από 29/10/2012 απόφασης του Δ.Σ. & της από 29/10/2012 πρόσκλησης σε E.Γ.Σ.

30
Οκτ
2012

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση - 21/11/2012

13
Σεπ
2012

Αλλαγή Στελεχών - Νέα υπεύθυνη του Τμήματος Εταιρικών Ανακοινώσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων

30
Αυγ
2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

29
Αυγ
2012

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.

28
Αυγ
2012

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 (Δ.Π.Χ.A.)

01
Αυγ
2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007

10
Ιουλ
2012

Ανακοίνωση

27
Ιουν
2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

27
Ιουν
2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

30
Μάιος
2012

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 (Δ.Π.Χ.Α.)

30
Μάιος
2012

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.

30
Μάιος
2012

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

30
Μάιος
2012

Πρόσκληση των μετόχων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

29
Μάιος
2012

HMEΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

30
Μαρ
2012

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011 (Δ.Π.Χ.Α.)

26
Μαρ
2012

Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2012

31
Ιαν
2012

Αλλαγή Σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου & Ανασυγκρότησή του σε Σώμα

13
Ιαν
2012

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

30
Δεκ
2011

Ανακοίνωση: Παραχώρηση Υποθήκης

30
Νοε
2011

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2011

16
Νοε
2011

Ανακοίνωση

14
Νοε
2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09
Νοε
2011

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 4ης Νοεμβρίου 2011

04
Νοε
2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

14
Οκτ
2011

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση - 04/11/2011

30
Σεπ
2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

26
Σεπ
2011

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23ης Σεπτεμβρίου 2011

23
Σεπ
2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

01
Σεπ
2011

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση - 23/09/2011

29
Αυγ
2011

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 (Δ.Π.Χ.A.)

25
Αυγ
2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

01
Αυγ
2011

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση - 25/08/2011

28
Ιουν
2011

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Τ.Γ.Σ. 28-6-2011

28
Ιουν
2011

Αποφάσεις ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

28
Ιουν
2011

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

16
Ιουν
2011

ΔΙΟΡΘΩΣΗ της Πρόσκλησης σε Τακτική ΓΣ

07
Ιουν
2011

Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου

02
Ιουν
2011

Πρόσκληση των μετόχων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

26
Μάιος
2011

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 (Δ.Π.Χ.Α.)

23
Μάιος
2011

Ανακοίνωση

15
Απρ
2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

31
Μαρ
2011

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2010 (Δ.Π.Χ.Α.)

22
Μαρ
2011

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

08
Οκτ
2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007

06
Οκτ
2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007 (ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)
 

 

27
Αυγ
2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 (Δ.Π.Χ.A.)

09
Αυγ
2010

Κάλυψη Κοινού Ομολογιακού Δανείου

22
Ιουν
2010

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

15
Ιουν
2010

Υπογραφή Ομολογιακού Δανείου

27
Μάιος
2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 (Δ.Π.Χ.Α.)

25
Μάιος
2010

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

29
Μαρ
2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2009 (Δ.Π.Χ.Α.)

01
Μαρ
2010

Αλλαγή Στελεχών Νέα υπεύθυνη του Τμήματος Εταιρικών Ανακοινώσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων

24
Δεκ
2009

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης (Ορθή Επανάληψη)

02
Δεκ
2009

Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης

25
Νοε
2009

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009

25
Νοε
2009

Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών / λογιστικών καταστάσεων

10
Νοε
2009

Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγμένης Εταιρίας

30
Οκτ
2009

Συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής

21
Οκτ
2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007 (ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)

08
Σεπ
2009

Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου ή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών

13
Ιουλ
2009

Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου ή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών

01
Ιουλ
2009

Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων

22
Ιουν
2009

Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου ή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών

19
Ιουν
2009

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

19
Ιουν
2009

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ορθή επανάληψη)

29
Μάιος
2009

Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών / λογιστικών καταστάσεων

28
Μάιος
2009

Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2009

26
Μάιος
2009

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

12
Μάιος
2009

Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων

21
Απρ
2009

Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου

31
Μαρ
2009

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2008 (Δ.Π.Χ.Α.)

31
Μαρ
2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

30
Μαρ
2009

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008

02
Φεβ
2009

Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης ανωτάτων διευθυντικών στελεχών

31
Δεκ
2008

Γνωστοποίηση αποφάσεων

09
Δεκ
2008

Ολοκλήρωση εγκατάστασης του λογισμικού SAP/myMeat

08
Δεκ
2008

PRESS RELEASE

28
Νοε
2008

Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2008 (Δ.Π.Χ.Π.)

31
Οκτ
2008

Ανακοίνωση ΄Αλλων σημαντικών γεγονότων

06
Οκτ
2008

Ανακοίνωση

24
Σεπ
2008

Ανακοίνωση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

08
Σεπ
2008

Ανακοίνωση

01
Σεπ
2008

Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών / λογιστικών καταστάσεων ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

31
Αυγ
2008

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008 (Δ.Π.Χ.Π.)

27
Αυγ
2008

Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων

22
Αυγ
2008

Γνωστοποίηση αποφάσεων για συμμετοχή σε διαδικασίες συγχώνευσης

30
Ιουν
2008

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

30
Ιουν
2008

Ανακοίνωση πληρωμής μερίσματος χρήσεως 2007 - Ορθή επανάληψη

27
Ιουν
2008

Ανακοίνωση αποκοπής/ πληρωμής μερίσματος

20
Ιουν
2008

Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού

17
Ιουν
2008

Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων

13
Ιουν
2008

Διάθεση Ετήσιου Δελτίου Χρήσης 2007

09
Ιουν
2008

Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών / λογιστικών καταστάσεων

30
Μάιος
2008

Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης

28
Μάιος
2008

Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών / λογιστικών καταστάσεων A τριμήνου 2008

28
Μάιος
2008

Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του ομίλου σε εκπροσώπους του τύπου

22
Μάιος
2008

Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων

20
Μάιος
2008

Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων

09
Μάιος
2008

Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων

07
Απρ
2008

Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων

31
Μαρ
2008

Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων έτους 2007

22
Φεβ
2008

Ανακοίνωση

24
Ιαν
2008

Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών

24
Μαρ
2004

Ανακοίνωση για επιχειρηματικές εξελίξεις στην εταιρία

22
Νοε
2007

Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών / λογιστικών καταστάσεων

21
Νοε
2007

Ανακοίνωση

26
Σεπ
2007

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

21
Σεπ
2007

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

29
Αυγ
2007

Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Α' εξαμήνου 2007 (Δ.Π.Χ.Π.)

20
Ιουλ
2007

Αποφάσεις Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19/7/2007

11
Ιουλ
2007

Αποφάσεις Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10ης Ιουλίου 2007

22
Ιουν
2007

Αναβολή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

19
Ιουν
2007

Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

14
Ιουν
2007

Ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2004 και 2005

12
Ιουν
2007

Γνωστοποίηση αλλαγής ανωτάτων διευθυντικών στελεχών

08
Ιουν
2007

Διάθεση Ετήσιου Δελτίου χρήσης 2006

30
Μάιος
2007

Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Α' τριμήνου 2007 (Δ.Π.Χ.Π.)

23
Μάιος
2007

Γνωστοποίηση αλλαγής ανωτάτων διευθυντικών στελεχών

15
Μάιος
2007

Ανακοίνωση σύμφωνα με την 5/204/14.11.2000 απόφαση της ΕΚ

27
Απρ
2007

Ανάληψη καθηκόντων

20
Απρ
2007

Γνωστοποίηση

30
Μαρ
2007

Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2006 (Δ.Π.Χ.Π.)

20
Μαρ
2007

Αποχώρηση στελέχους

27
Φεβ
2007

Ανακοίνωση

04
Ιαν
2007

Εγκρίθηκε η συγχώνευση των εταιριών Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. και ΝΙΚΑΣ ΚΡΗΤΗ Α.Ε.

17
Νοε
2006

Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2006 (Δ.Π.Χ.Π.)

17
Σεπ
2006

H GCI Food Enterprises Limited ολοκληρώνει με επιτυχία τη δημόσια πρόταση προς τους μετόχους

17
Σεπ
2006

Γνωστοποίηση της GCI Food Enterprises Limited σχετικα με τις δημόσιες προτάσεις αγοράς μετοχών

14
Σεπ
2006

Ανακοίνωση ολοκλήρωσης Δημόσιας Πρότασης

11
Σεπ
2006

Ανακοίνωση Ν. 3461

11
Σεπ
2006

Γνωστοποίηση Συναλλαγών Ν. 3340

08
Σεπ
2006

Ανακοίνωση Ν. 3461

08
Σεπ
2006

Γνωστοποίηση Συναλλαγών Ν. 3340

07
Σεπ
2006

Ανακοίνωση Ν. 3461

07
Σεπ
2006

Γνωστοποίηση Συναλλαγών Ν. 3340

06
Σεπ
2006

Ανακοίνωση Ν. 3461

06
Σεπ
2006

Γνωστοποίηση Συναλλαγών Ν. 3340

05
Σεπ
2006

Ανακοίνωση Ν.3461

05
Σεπ
2006

Γνωστοποίηση Συναλλαγών Ν.3340

04
Σεπ
2006

Γνωστοποίηση Συναλλαγών Ν.3340

04
Σεπ
2006

Ανακοίνωση Ν.3461

31
Αυγ
2006

Ανακοίνωση Ν. 3461

30
Αυγ
2006

Ανακοίνωση Ν. 3461

30
Αυγ
2006

Γνωστοποίηση Συναλλαγών Ν. 3340

29
Αυγ
2006

Ανακοίνωση - Νέος εσωτερικός ελεγκτής

29
Αυγ
2006

Ανακοίνωση Ν. 3461

29
Αυγ
2006

Γνωστοποίηση Συναλλαγών Ν. 3340

28
Αυγ
2006

Ανακοίνωση Ν. 3461

28
Αυγ
2006

Γνωστοποίηση Συναλλαγών Ν. 3340

25
Αυγ
2006

Ανακοίνωση Ν. 3461

25
Αυγ
2006

Γνωστοποίηση Συναλλαγών Ν. 3340

24
Αυγ
2006

Ανακοίνωση Ν. 3461

24
Αυγ
2006

Γνωστοποίηση Συναλλαγών Ν. 3340

23
Αυγ
2006

Ανακοίνωση Ν. 3461

23
Αυγ
2006

Γνωστοποίηση Συναλλαγών Ν. 3340

22
Αυγ
2006

Γνωστοποίηση Συναλλαγών Ν. 3340

22
Αυγ
2006

Ανακοίνωση Ν. 3461

21
Αυγ
2006

Ανακοίνωση ΠΔ 51

21
Αυγ
2006

Γνωστοποίηση Συναλλαγών Ν. 3340

18
Αυγ
2006

Ανακοίνωση ΠΔ 51

18
Αυγ
2006

Γνωστοποίηση Συναλλαγών Ν. 3340

17
Αυγ
2006

Ανακοίνωση ΠΔ 51

17
Αυγ
2006

Γνωστοποίηση Συναλλαγών Ν. 3340

16
Αυγ
2006

Γνωστοποίηση Συναλλαγών Ν. 3340

16
Αυγ
2006

Ανακοίνωση ΠΔ 51

14
Αυγ
2006

Γνωστοποίηση Συναλλαγών Ν. 3340

14
Αυγ
2006

Ανακοίνωση ΠΔ 51

11
Αυγ
2006

Ανακοίνωση ΠΔ 51

11
Αυγ
2006

Γνωστοποίηση Συναλλαγών Ν. 3340

11
Αυγ
2006

Πώληση έκτασης στην περιοχή Αγίου Στεφάνου Αττικής

10
Αυγ
2006

Ανακοίνωση ΠΔ 51

10
Αυγ
2006

Γνωστοποίηση Συναλλαγών Ν. 3340

10
Αυγ
2006

Διατύπωση Γνώμης του ΔΣ της ΝΙΚΑΣ σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της GCI Food Ent. Ltd.

09
Αυγ
2006

Ανακοίνωση ΠΔ 51

09
Αυγ
2006

Γνωστοποίηση Συναλλαγών Ν. 3340

08
Αυγ
2006

Γνωστοποίηση Συναλλαγών Ν. 3340

08
Αυγ
2006

Ανακοίνωση ΠΔ 51

07
Αυγ
2006

Γνωστοποίηση Συναλλαγών Ν. 3340

07
Αυγ
2006

Πληροφοριακό Δελτίο Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης της GCI Food Enterprises Ltd προς τους μετόχους

07
Αυγ
2006

Ανακοίνωση ΠΔ 51

04
Αυγ
2006

Ανακοίνωση ΠΔ 51

04
Αυγ
2006

Γνωστοποίηση Συναλλαγών Ν. 3340

03
Αυγ
2006

Ανακοίνωση ΠΔ 51

03
Αυγ
2006

Γνωστοποίηση Συναλλαγών Ν. 3340

03
Αυγ
2006

Ανακοίνωση- Έγκριση Πληροφοριακού Δελτίου σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της GCI FOOD ENTERPRISES LTD

03
Αυγ
2006

Ανακοίνωση

02
Αυγ
2006

Ανακοίνωση ΠΔ 51

02
Αυγ
2006

Γνωστοποίηση Συναλλαγών Ν. 3340

01
Αυγ
2006

Ανακοίνωση ΠΔ 51

01
Αυγ
2006

Γνωστοποίηση Συναλλαγών Ν. 3340

31
Ιουλ
2006

Ανακοίνωση ΠΔ 51

31
Ιουλ
2006

Γνωστοποίηση Συναλλαγών Ν. 3340

28
Ιουλ
2006

Ανακοίνωση ΠΔ 51

28
Ιουλ
2006

Γνωστοποίηση Συναλλαγών Ν. 3340

27
Ιουλ
2006

Ανακοίνωση ΠΔ 51

27
Ιουλ
2006

Γνωστοποίηση Συναλλαγών Ν. 3340

26
Ιουλ
2006

Ανακοίνωση ΠΔ 51

26
Ιουλ
2006

Γνωστοποίηση Συναλλαγών Ν. 3340

25
Ιουλ
2006

Γνωστοποίηση Συναλλαγών Ν. 3340

25
Ιουλ
2006

Ανακοίνωση ΠΔ 51

24
Ιουλ
2006

Μεταβολή Ποσοστού Συμμετοχής

21
Ιουλ
2006

Μεταβολή Ποσοστού Συμμετοχής

20
Ιουλ
2006

Μεταβολή Ποσοστού Συμμετοχής

20
Ιουλ
2006

Ανακοίνωση ΠΔ 51

19
Ιουλ
2006

Προαιρετική Δημόσια Πρόταση της "GCI FOOD ENTREPRISES LIMITED" προς τους μετόχους της ΠΓ ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ

19
Ιουλ
2006

Ανακοίνωση

28
Ιουν
2006

Ανακοίνωση

26
Ιουν
2006

Μεταβολή ποσοστού συμμετοχής

31
Μάιος
2006

Γνωστοποίηση

26
Μάιος
2006

Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2006 (Δ.Π.Χ.Π.)

25
Μάιος
2006

Ανακοίνωση Ανασυγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα

15
Μάιος
2006

Ανακοίνωση Παραίτησης Μέλους Δ.Σ.

28
Απρ
2006

Την Πέμπτη 27/42006 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ

27
Απρ
2006

Συγκρότηση Νέου Δ.Σ. σε σώμα

27
Απρ
2006

Ανακοίνωση Μερίσματος Χρήσης 2005

27
Απρ
2006

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

13
Απρ
2006

Διάθεση Ετησίου Δελτίου Χρήσης 2005

12
Απρ
2006

Ανακοίνωση Διάθεσης Ετήσιου Δελτίου 2005

11
Απρ
2006

Πρόγραμμα Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων

11
Απρ
2006

Ανάληψη θέσης

03
Απρ
2006

Εταιρική παρουσίαση σε διημερίδα της τράπεζας SAL OPPENHEIM την 31/3/2006

03
Απρ
2006

Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

31
Μαρ
2006

Ανακοίνωση αποχώρησης Διευθυντή Διεθνών Δραστηριοτήτων

28
Φεβ
2006

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

24
Φεβ
2006

Σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου

24
Φεβ
2006

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

30
Ιαν
2006

"H ΝΙΚΑΣ κέρδισε το 1ο Βραβείο FAMOUS BRANDS 2005"

30
Ιαν
2006

Γνωστοποίηση Συναλλαγής

26
Ιαν
2006

Νέα Ελεγκτική Επιτροπή της Εταιρίας

23
Ιαν
2006

Αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου

30
Δεκ
2005

Έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης

05
Δεκ
2005

Εκλογή νέου μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας

29
Νοε
2005

Αποτελέσματα εννεαμήνου 2005 (ενοποιημένα)

24
Νοε
2005

Παρουσίαση της ΝΙΚΑΣ σε θεσμικούς επενδυτές στη Φρανκφούρτη

11
Οκτ
2005

Ανακοίνωση

29
Σεπ
2005

Αποτελέσματα Α' εξαμήνου 2005

31
Αυγ
2005

Γνωστοποίηση

15
Ιουλ
2005

Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

28
Ιουν
2005

Αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2005

29
Δεκ
2004

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 29.12.2004 εξέλεξε τον κ Εμμανουήλ Κοτρωνάκη

27
Δεκ
2004

Εγκρίθηκε η συγχώνευση ανωνύμων εταιρειών

22
Νοε
2004

Αποτελέσματα εννεαμήνου 2004

08
Νοε
2004

Παρουσίαση του Ομίλου ΝΙΚΑΣ στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

17
Δεκ
2003

Οριστική συμφωνία του κ. Π.Γ. Νίκα για εκχώρηση 10.100.000 κοινών ονομαστικών μετοχών (49,92%)

07
Νοε
2003

Απάντηση σε επιστολή του Χ.Α.

06
Νοε
2003

Στρατηγική συμμετοχή της Global Finance στην 'Π.Γ. Νίκας Α.Β.Ε.Ε.'

04
Νοε
2003

Αποτελέσματα 9μήνου 2003

21
Αυγ
2003

Οικονομικά αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2003

26
Φεβ
2003

Οκονομικά αποτελέσματα 2002

23
Αυγ
2002

Αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2002

12
Ιουν
2001

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΙΚΑΣ 12ης Ιουνίου 2001

05
Μαρ
2001

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΙΚΑΣ 27ης Φεβρουαρίου 2001

28
Φεβ
2001

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2000

09
Μάιος
2000

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών & Καταβολή Μερίσματος Χρήσης 1999 Aσκηση Δικαιώματος

12
Απρ
2000

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Π.Γ.ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε. ΤΗΣ 12/4/2000