Επικοινωνία IR

Υπεύθυνη Τμήματος Εταιρικών Ανακοινώσεων και Μετόχων:
Μαρίνα Μητσάκου, email: mmitsakou@nikas.gr

IR Consultants :
Aea Relate, e-mail: aea@aea.gr