Γιατί σε κάποια αλλαντικά δημιουργείται υγρασία;

Σε προϊόντα κοπής (π.χ. φέτες) και γενικά σε προϊόντα που έχουν υποστεί τομή/ές, μπορεί να εμφανίζεται η τάση να αποβάλλουν κάποια υγρασία. Αυτό είναι αναμενόμενο φαινόμενο και εφόσον τα υγρά αυτά είναι διαυγή, δεν συνδέεται σε καμιά περίπτωση με την ποιότητα του προϊόντος.
Όμως, προσοχή:
Εάν τα υγρά που υπάρχουν στη συσκευασία δεν είναι διαυγή, αλλά σε μορφή γλίτσας και έχουν όξινη οσμή, αυτά είναι σημάδια μικροβιακής αλλοίωσης του προϊόντος. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί εάν:
α) Το ψυγείο σας δεν είναι στις χαμηλές προβλεπόμενες θερμοκρασίες (0- 40C).
β) Δεν ακολουθείτε ορθές πρακτικές υγιεινής (καθαρό ψυγείο, καθαρά χέρια, σωστή φύλαξη του προϊόντος ώστε να μην είναι εκτεθειμένο κλπ).

Ελληνικά