Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ψητών/καπνιστών, βραστών και αλλαντικών φούρνου;

Η διαφορά των ψητών και καπνιστών από τα βραστά αλλαντικά έγκειται στη διαφορετική θερμική επεξεργασία στην οποία υποβάλλονται.

Τα βραστά επεξεργάζονται θερμικά με ατμό (υγρή θερμική επεξεργασία). Τα ψητά (προϊόντα από ολόκληρα τεμάχια κρέατος) ψήνονται σε φούρνο (ξηρή θερμική επεξεργασία). Τα καπνιστά ακολουθούν παρόμοια διαδικασία με τα βραστά (καπνιστό, υγρής θερμικής επεξεργασίας) ή τα ψητά (ψητό- καπνιστό), αλλά στο τέλος της διαδικασίας προστίθεται ένα επιπλέον στάδιο, το στάδιο της «κάπνισης». Το «κάπνισμα» είναι αυτό που χαρίζει στο προϊόν ιδιαίτερα χαρακτηριστική γεύση και άρωμα. Τέλος, τα αλλαντικά φούρνου, που είναι άλλη μια καινοτομία της εταιρείας NIKAS, ψήνονται αργά σε ειδικά διαμορφωμένους φούρνους σε ελεγχόμενη θερμοκρασία και χαμηλή υγρασία.

Ελληνικά