Πού παράγονται τα προϊόντα NIKAS;

Όλα τα προϊόντα NIKAS παράγονται στην Ελλάδα. Από την ημέρα της ίδρυσης της εταιρείας, εδώ και πάνω από 50 χρόνια, η μονάδα παραγωγής όπως και όλη η διακίνηση των προϊόντων βρίσκεται στον Αγ. Στέφανο. Πρόκειται για μια ιστορική ελληνική εταιρεία, η οποία είναι πλέον συνώνυμη με τα αλλαντικά στην Ελλάδα.

Ελληνικά