25
Μάιος
2021

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 25.05.2021

17
Δεκ
2020

INTRODUCTION AND COMMENCEMENT OF TRADING OF THE NEW SHARES OF THE COMPANY «P.G. NIKAS S.A.» RESULTING FROM ITS SHARE CAPITAL INCREASE BY PAYING CASH WITH PREFERENCE RIGHT IN FAVOR OF THE OLD SHAREHOLDERS

02
Σεπ
2020

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 02.09.2020

09
Δεκ
2019

Έκτατη Γενική Συνέλευση 09 12 2019

30
Μάιος
2019

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 30.05.2019

12
Ιουν
2018

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 12.06.2018

07
Ιουν
2017

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 03.07.2017

02
Φεβ
2017

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

29
Ιουν
2016

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

26
Ιουν
2015

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

26
Ιουν
2014

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2014

28
Ιουν
2013

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

21
Δεκ
2012

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 21 12 2012

21
Νοε
2012

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

27
Ιουν
2012

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

04
Νοε
2011

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

23
Σεπ
2011

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

25
Αυγ
2011

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

28
Ιουν
2011

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

15
Απρ
2011

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

21
Μάιος
2010

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

19
Ιουν
2009

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

27
Ιουν
2008

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

19
Ιουλ
2007

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

10
Ιουλ
2007

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

27
Απρ
2006

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

24
Φεβ
2006

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

12
Μάιος
2005

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

27
Μάιος
2004

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

02
Απρ
2004

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

16
Φεβ
2004

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

19
Νοε
2003

Επαναληπτική Έκτακτη Τακτική Γενική Συνέλευση

09
Μάιος
2003

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

17
Μαρ
2003

Έκτακτη Γενική Συνέλευση