Έκτατη Γενική Συνέλευση 09 12 2019

09/12/2019

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου

Ύψος Μετοχικού Κεφαλαίου

Σχέδια Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 09.12.2019

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 09.12.2019

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 09.12.2019