ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εισαγωγή μετοχών λόγω Reverse Split μετοχών της εταιρίας

09/11/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εισαγωγή μετοχών λόγω Reverse Split μετοχών της εταιρίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εισαγωγή μετοχών λόγω Reverse Split μετοχών της εταιρίας