Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2021

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Εξαμήνου 2021

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2020

Θυγατρική Αλλαντικά Μακεδονίας Οικ. Στοιχεία 2020

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσεως 2020

 

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2020

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2020

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2019

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2019

Θυγατρική Αλλαντικά Μακεδονίας Οικ. Στοιχεία 2019

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2018

Θυγατρική Αλλαντικά Μακεδονίας Οικ. Στοιχεία 2018

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01/01/2017-30/06/2017

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2017

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017

Θυγατρική Αλλαντικά Μακεδονίας Οικ. Στοιχεία 2017

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01/01/2016-30/06/2016

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2016

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01/01/2016-31/12/2016

Θυγατρική ΔΟΜΟΚΟΣ ΑΕ Οικ. Στοιχεία 2016

Θυγατρική Αλλαντικά Μακεδονίας Οικ. Στοιχεία 2016

Θυγατρική Nikas Bulgaria EAD Οικ. Στοιχεία 2016

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01/01/15- 31/03/15

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01/01/15 - 31/03/15

Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου 01/01/2015 - 30/06/2015

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2015

Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου 01/01/2015- 30/09/2015

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01/01/2015- 30/09/2015

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01/01/2015- 31/12/2015

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2015

Θυγατρική Αλλαντικά Μακεδονίας Οικ. Στοιχεία 2015

Θυγατρική Nikas Bulgaria EAD Οικ. Στοιχεία 2015

Θυγατρική ΔΟΜΟΚΟΣ ΑΕ Οικ. Στοιχεία 2015

Θυγατρική Nikas Group Ltd Οικ. Στοιχεία 2015

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01/01/14 - 31/03/14

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/14 - 31/03/14

Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 2014

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/14 - 30/06/14

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01/01/2014 - 30/09/2014

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/2014 - 30/09/2014

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01/01/2014-31/12/2014

Θυγατρική Nikas Bulgaria EAD Οικ. Στοιχεία 2014

Θυγατρική Nikas Group Ltd Οικ. Στοιχεία 2014

Θυγατρική Αλλαντικά Μακεδονίας Οικ. Στοιχεία 2014

Θυγατρική Δομοκός Οικ. Στοιχεία 2014

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/13 - 31/03/13

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01/01/13 - 31/03/13

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/13 - 30/06/13

Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 2013

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/13 - 30/09/13

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01/01/13 - 30/09/13

Ετήσια οικονομική έκθεση 2013

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/13 - 31/12/13

Θυγατρική Δομοκός ΑΕ Οικ. Στοιχεία 2013

Θυγατρική Αλλαντικά Μακεδονίας Οικ. Στοιχεία 2013

Θυγατρική Nikas Group Ltd Οικ. Στοιχεία 2013

Θυγατρική Nikas Bulgaria EAD Οικ. Στοιχεία 2013

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/12 - 31/03/12

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01/01/12 - 31/03/12

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/12 - 30/06/12

Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 2012

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 9Μ 2012

Στοιχεία και πληροφορίες 9Μ 2012

Ετήσια οικονομική έκθεση 2012

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/12 - 31/12/12

Θυγατρική Δομοκός ΑΕ Οικ. Στοιχεία 2012

Θυγατρική Αλλαντικά Μακεδονίας Οικ. Στοιχεία 2012

Θυγατρική Nikas Group Ltd Οικ. Στοιχεία 2012

Θυγατρική Nikas Bulgaria EAD Οικ. Στοιχεία 2012

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01/01/11 - 31/03/11

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/11 - 31/03/11

Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 2011

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/11 - 30/06/11

Στοιχεία και πληροφορίες 9Μ 2011

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 9Μ 2011

Ετήσια οικονομική έκθεση 2011

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/11 - 31/12/11

Θυγατρική Δομοκός ΑΕ Οικ. Στοιχεία 2011

Θυγατρική Αλλαντικά Μακεδόνιας Οικ. Στοιχεία 2011

Θυγατρική Nikas Group Ltd Οικ. Στοιχεία 2011

Θυγατρική Nikas Bulgaria EAD Οικ. Στοιχεία 2011

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/10 - 31/03/10

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01/01/10 - 31/03/10

Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 2010

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/10 - 30/06/10

Στοιχεία και πληροφορίες 9Μ 2010

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 9Μ 2010

Ετήσια οικονομική έκθεση 2010

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/10 - 31/12/10

Θυγατρική Δομοκός ΑΕ Οικ. Στοιχεία 2010

Θυγατρική Αλλαντικά Μακεδονίας Οικ. Στοιχεία 2010

Θυγατρική Nikas Group Ltd Οικ. Στοιχεία 2010

Θυγατρική Nikas Bulgaria EAD Οικ. Στοιχεία 2010

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/09 - 31/03/09

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01/01/09 - 31/03/09

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/09 - 30/06/09

Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 2009

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/09 - 30/09/09

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01/01/09 - 30/09/09

Ετήσια οικονομική έκθεση 2009

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/09 - 31/12/09

Θυγατρική Αλλαντικά Μακεδονίας Οικ. Στοιχεία 2009

Θυγατρική Δομοκός ΑΕ Οικ. Στοιχεία 2009

Θυγατρική Nikas Group Ltd Οικ. Στοιχεία 2009

Θυγατρική Nikas Bulgaria EAD Οικ. Στοιχεία 2009

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/08 - 31/03/08

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01/01/08 - 31/03/08

Αναδιατύπωση των Στοιχείων και Πληροφοριών περιόδου 1/1/08-31/03/08, σύμφωνα με την απόφαση 6/448/11.10.2007 της Ε.Κ.

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/08 - 30/06/08

Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 2008

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/08 - 30/09/08

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01/01/08 - 30/09/08

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/08 - 31/12/08

Ετήσια οικονομική έκθεση 2008

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/07 - 31/03/07

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01/01/07 - 31/03/07

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/07 - 30/06/07

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01/01/07 - 30/06/07

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/07 - 30/09/07

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01/01/07 - 30/09/07

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/07 - 31/12/07

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 01/01/07 - 31/12/07

Ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης πεπραγμένων του Ομίλου των εταιρειών

Επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Έκθεση πεπραγμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/06 - 31/03/06

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01/01/06 - 31/03/06

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/06 - 30/06/06

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01/01/06 - 30/06/06

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/06 - 30/09/06

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01/01/06 - 30/09/06

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/06 - 31/12/06

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 01/01/06 - 31/12/06

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/05 - 31/03/05

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01/01/05 - 31/03/05

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/05 - 30/06/05

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01/01/05 - 30/06/05

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/05 - 31/09/05

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01/01/05 - 31/09/05

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2005

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/05 - 31/12/05

Βασικά ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη από 1/1/2004 έως 31/12/2004

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου Εταιρειών NIKAS

Οικονομικές Καταστάσεις Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ 2004

Έκθεση Μετάβασης ΔΠΧΠ