ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 15.04.2011

Πρόσκληση

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για τη συμμετοχή στην Ε.Γ.Σ.

Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Σχέδιο απόφασης για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας NIKAS ΑΒΕΕ, σύμφωνα με

Αποφάσεις

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε.

22ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας

145 65 Αγ. Στέφανος Αττικής

Τηλ: 210 8187300

Fax: 210 6216439

Εξυπηρέτηση καταναλωτών: 800 111 0080