ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ IR

Υπεύθυνη Τμήματος Εταιρικών Ανακοινώσεων:
Μαρίνα Μητσάκου, email: mmitsakou@nikas.gr

Υπεύθυνη Τμήματος Μετόχων:

Άρτεμις Ντούσια, e-mail: antousia@nikas.gr