ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ NIKAS

Mε σεβασμό και υπευθυνότητα προς το περιβάλλον και την κοινωνία, η NIKAS λειτουργεί με γνώμονα την αειφορία και την τήρηση των αρχών που τη διέπουν, οι οποίες είναι: 

Αυτήν τη φιλοσοφία την κάνουμε πράξη με την εκπαίδευση και τη συμμετοχή των ανθρώπων μας σε θέματα και δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Παράλληλα, έχουμε συστήσει την Επιτροπή Εταιρικής Υπευθυνότητας NIKAS, με στόχο τη χάραξη και την υλοποίηση ενεργειών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και του περιβάλλοντος.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Δεσμευόμαστε να διασφαλίζουμε την υγιεινή, την ασφάλεια και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων μας και να εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας μέσω της διαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού και της συνεχούς βελτίωσης των διεργασιών μας.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Μέσα από το ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας τροφίμων και τη λειτουργία σύγχρονου τμήματος R&D, παρέχουμε ολοκληρωμένες, εξειδικευμένες και πρωτοποριακές λύσεις για τους καταναλωτές, καλύπτοντας παράλληλα και ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες τους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Η Δωρεάν Γραμμή Καταναλωτών 8001110080 είναι μία ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας μέσα από την οποία αφουγκραζόμαστε τις ανησυχίες των πελατών και των καταναλωτών μας. Στόχος μας είναι η ικανοποίησή τους και η συνεχής βελτίωση των λειτουργιών μας.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παρακολουθούμε τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις στο χώρο της διατροφής και της ασφάλειας των τροφίμων, ενώ συμμετέχουμε ενεργά σε ομάδες εργασίας με φορείς και την ακαδημαϊκή κοινότητα σε διαβουλεύσεις για την Ποιότητα, τη Νομοθεσία, την Καινοτομία.