ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 26.04.2014

Πρόσκληση 26.06.2014

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου 26.06.2014

Ύψος Μετοχικού Κεφαλαίου 26.06.2014

Σχέδιο Αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης 26.06.2014

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 26.06.2014

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 26.06.2014

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε.

22ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας

145 65 Αγ. Στέφανος Αττικής

Τηλ: 210 8187300

Fax: 210 6216439

Εξυπηρέτηση καταναλωτών: 800 111 0080