ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 30.05.2019

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου

Ύψος Μετοχικού Κεφαλαίου

Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.05.2019

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.05.2019

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.05.2019

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.05.2019

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε.

22ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας

145 65 Αγ. Στέφανος Αττικής

Τηλ: 210 8187300

Fax: 210 6216439

Εξυπηρέτηση καταναλωτών: 800 111 0080