ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

IR RELEASES

IR Release 3M 2014

 

ΙR Release FY 2013

IR Release 9M 2013

IR Release 6M 2013

IR Release 3M 2013

ΙR Release FY 2012

IR Release 9M 2012

IR Release 6M 2012

IR Release 3M 2012

ΙR Release FY 2011

IR Release 9M 2011

IR Release 6M 2011

IR Release 3M 2011

IR Release FY 2010

IR Release 9M 2010

IR Release 6M 2010

IR Release 3M 2010

IR Release FY 2009

IR Release 9M 2009

IR Release 6M 2009

IR Release 3M 2009

ΙR Release FY 2008

IR Release 9M 2008

IR Release 6M 2008

IR Release 3M 2008

IR Release FY 2007

IR Release 9M 2007

IR Release 6M 2007

IR Release 3M 2007

Ir Release FY 2006

IR Release 9M 2006

IR Release 6M 2006

IR Release 3M 2006

ΙR Release FY 2005