ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Λογιστική Χρήση
Μέρισμα ανά μετοχή σε €
Ημερ/νία Αποκοπής
Ημερ/νία Έναρξης πληρωμής
Σχετική ανακοίνωση
2005
0,26
02/05/2006
10/05/2006
Ανακοίνωση
2004
0,24
12/05/2005
23/05/2005
Ανακοίνωση
2003
0,20
02/04/2004
16/04/2004
Ανακοίνωση
2002
0,17
09/05/2003
23/05/2003
Ανακοίνωση