ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

Βιομηχανία: Τρόφιμα

Συμμετοχή σε Δείκτες: FTSE/ Χ.Α. 140, FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα-Ποτά

Σύμβολο μετοχής στο Χ.Α.: NIK

Σύμβολο μετοχής στο Reuters: ΝΙΚ.AT

Σύμβολο μετοχής στο Bloomberg: ΝΙΚ_GA